Genel

İnsanlar ve Burçları

İnsanlar ve Burçları

İnsanların burçlarına bakarak geleceklerini okuma salgınını Paris’te yayınlanan Paris – Soir adlı bir gazete 18 Nisan 1932 tarihli sayısında başlatmıştı. Yenilik o kadar büyük ilgi topladı ki, hemen bütün büyük gazeteler, dergiler, sayfalarını burç fallarına açtılar. Bugün burç merakı, bütün dünyada hakiki bir çılgınlık halinde sürüp gitmektedir. Gazetelerimizin hemen hepsinde (Bugünkü falınız) adı altında kehanetler yayınlanmakta, burçlarına göre, okuyucuların başına gelecekler haber verilmektedir. Bugün yalnız ülkemizde değil, yirmibirinci yüzyıl medeniyetinin beşiği olmuş ileri ülkelerde de salgın her yaşta, her seviyede, bütün insanları sarmıştır.

Fransa’da, günlük ve haftalık dergilerin (fal) sayfalarının yanında Astral, L’Astrologue, Horoscepe, Les Cahiers Astrologiques isimli ihtisas dergileri yayınlanmaktadır. Bunların toplam satışı bir milyonun üzerindedir. Eşik adlı büyük bir yayınevinin << Zodiaque >> adlı eserinin satışı da milyonun üzerindedir.

Avrupa Mikrosu adlı özel bir radyo şirketi, azalan müşterilerini bir anda milyonlara çıkarmanın yolunu bir (Yıldız Falı) saati açmada bulmuştur. Bu programda (Bayan Güneş) isimli bir kadın, dinleyicilerin telefonla sordukları soruları radyodan cevaplandırmaktadır. Cevaplar dinleyicilerin o kadar ilgisini çekmektedir ki Bayan Güneşe açılan telefonlar saatte 10.000’e yaklaşmaktadır.

Yine Paris’in en büyük caddesi olan Champs – Elisees caddesinin en ilgi çeken taraflarından biri, büyük bir elektronik beyinler şirketidir. Beyne adını ve burcunu söyleyen bir müşteri, kendi dilinden olmak üzere, o günkü falını öğrenebilmektedir. Beyin İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Hollanda dili ile cevaplar vermektedir.

Astroflash adlı bir Fransız şirketi, yine Paris’e yerleştirdiği elektronik bir beyin sayesinde her gün binlerce liraya para dememektedir. 60 Türk lirasının karşılığını beyne ödeyen bir meraklı, doğum gününü saatini ve yerini beyne işletince makinenin kutusuna bir kâğıt düşmektedir. Bu kâğıtta, gelecek ay içinde müşterinin karşılaşacağı haller, meselâ karısı ile kavga edip etmeyeceği, iyi kazanç sağlayıp sağlayamayacağı gibi hususlar belirtilmektedir.

Başka bir şirkette de, köpeklerin geleceğini okumak için bir elektronik beyin geliştirileceğini ilan etmiştir.

İşin asıl hayret edilecek yanı, bu insan ya da makine falcıların müşterileri arasında büyük avukatlar, bakanlar, generaller, yüksek rütbeli memurlar gibi kimselerin de bulunmasıdır ..

Bugün Fransa’da yıldız falcılığı ile uğraşanların sayısı 30.000’in üzerindedir. Bunların yıllık gelirleri toplamını varın siz düşünün. Falcıların içinde en çok para alanları (Bilimsel falcılar) adıyla anılanlardır. Bunlar, müşterilerinin verdikleri bilgiler üzerinde bir iki gün incelemeler yapmakta ve kehanetlerine göre ücret almaktadırlar.

Falcıların en az para alanları panayır falcılarıdır. Fransa’da yıldız falına inananların başında kadınlar gelmektedir. Kadınların % 70’i, erkeklerin % 50’si fala inanmaktadır.

Fala inanlar yaşlarına göre de farklılıklar göstermektedir: Bu konuda yapılan araştırmalardan alınan sonuçlara göre, yaş yükseldikçe fala inanma azalmaktadır. Örneğin, 18 ile 25 yaş arasındakilerin % 71’inin gazetelerin burç yazılarını okudukları anlaşılmıştır. Buna karşılık 25 ile 35 yaş arasındakilerin % 67’si, 36 ile 45 yaş arasındakilerin ise % 60’ı burç falı okumaktadır. Gazetelerin, dergilerin fal haberleriyle yetinmeyip ev falcılarına başvuranlar arasında yaş ortalaması ise 46 ile 55 arasında bulunmaktadır.

Yine yıldız falcılığı üzerinde yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre, şehirliler kasabalı ve köylülerden daha ziyade fala meraklıdır. Örneğin nüfusu 2000 kadar olan yerlerde falcılara gidenler % 21 iken nüfusu yüzbinin üzerinde olan yerlerde bu oran % 40 dolaylarındadır.

Yıldız falcılığı insanlık tarihi kadar eskidir. Antik çağda yıldız falcılığının en gelişmiş şeklini eski Babil’de görmekteyiz. Babil’li rahipler insan kaderi ile yıldızlar ve burçlar arasında ilişki olduğuna inandıklarından Mezopotamya’nın berrak gece semalarındaki yıldızlar üzerinde çok ince gözlemlerde bulunmuşlardır. Bu yolla da insanlık, astronomi hakkında ilk belirli fikirlere sahip olmuştur.

Yıldız falcılığına, eski dilimizde (ilmi nücum) denirdi. Fransızlar bunun için (Astrologie) deyimini kullanıyorlar.

İlmi nücum Babil’den Çin’e, oradan Hindistan’a, Mısır’a geçmiştir. Eski Yunanlılarda ve Mısırlılarda da ilmi nücum ileri bir safhada idi. Eski Yunanistan’da büyük işlere girişmeden önce falcılara akıl danışmak âdeti vardı. Eski Roma’da yıldız falcıları, araba yarışlarında hangi tarafın kazanacağı hakkında kehanette bulunup para kazanıyorlardı. Durum bugün için değişmiş değildir. Brükselli bir yıldız falcısı, Borsadaki fiyatlarla yıldızların gökteki durumları arasında ilişki olduğu iddiasındadır ve Borsa fiyatları hakkında yıldızlara göre kehanette bulunmaktadır. Kendisinin müşterileri arasında, pek çok, büyük Borsacı vardır.

İlmi nücuma Araplar da büyük önem vermişlerdir. İspanya’yı ele geçiren Araplar ilmi nücumu Avrupa’ya da yaymışlardır. İsa’dan sonra sekizinci yüzyıldan Rönesans’ın ortalarına kadar yıldız falcıları büyük itibar görmüşlerdir. Papalar olsun, krallar olsun her iş için falcılara başvuruyorlardı.

Fransız başbakanlarından Colbert 1666 yılında yıldız falcılığını yasakladı. Sonradan Koperniğin, Keplerin, Newton’un yıldız bilim alanındaki keşifleri ilmi nücuma büyük darbe indirdi.

Burç ve yıldız falı lehinde ve aleyhinde pek çok şeyler söylenmiştir ve söylenecektir. Daha çok falcıları başarılı gösteren şey lastikli laflarıdır. Örneğin eski Yunanistan’da büyük bir muharebeye katılacak bir generale falcılar:

<< Büyük bir orduyu yenilgiye uğratacağını >> söylemişlerdi. General muharebede yenildi ve doğruca falcıya gidip hesap sordu. Falcı şu cevabı verdi:

<< Komutanım, ben size muharebeyi kazanacaksınız demedim, bir orduyu yenilgiye uğratacaksınız dedim, nitekim dediğim çıktı, zira siz kendi ordunuzu yenilgiye uğrattınız. >>

Sözlerimizi, Romalı büyük yazar Çiçero’nun iki bin yıl evvel söylemiş olduğu şu sözlerle bitirelim:

<< Kan ovasında yapılan muharebede ölen binlerce askerin hepsinin de aynı yıldız ve burç altında doğduklarını kimse iddia edemez. >>

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu