Türklük

Türk İstiklâli

Türk istiklâlini ve Cumhuriyetini Ulu önder Atatürk, Türk gençliğine emanet etmiştir. Atatürk gençliğe hitabesine Ey Türk Gençliği diye başlamıştır ve hitabe boyunca Türk Milliyetçiliğinin temel unsurları dikkatleri çekmektedir. Türk Milliyetçiliğini pekiştirmek ve geliştirmek için milli kültürü ve terbiyeyi ana unsur olarak ele almıştır.

<< Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hudutları ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye’nin istiklâline, kendi mülküne ve milli ananelerine düşman olan bütün anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Beynelminel vaziyeti cihana göre, böyle bir cidalın istilzam eylediği anasırı ruhiye ile mücehhez olmayan fertlere ve bu mahiyette fertlerden mürekkep olmayan cemiyetlere hayat ve istiklâl yoktur. >> M. K. ATATÜRK

Milli mevcudiyetimize bu denli büyük önem veren Atatürk’ün ahlâk, bilgi, erdem, iman, milli ruh ve şuur, milli ülkü sahibi olması gereken Türk gençliğine emaneti bundandır. Bu emaneti benimsediklerini iddia edenlerin milli kültürü koruması, Türk dili ve Türk tarihini sevip sayması, Türk istiklâline, bağımsızlığına zararlı ideolojilerin, misyonerlik ve diğer unsurlarla manevî değer, milli şahsiyet düşmanları ile ilim, fikir ve inançla donatılmış olmaları, onlara karşı mücadele seviyelerini yükseltmeleri zorunludur.

Atatürk’ün en çok güvendiği ve bu nedenle de Türk istiklâlinci ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ebediyen koruma ve yüceltme görevini emanet ettiği, Türk gençliğinin bu kutsal emanete sahip çıkabilmesi ancak onun çizdiği doğru yolu takip etmesi ile mümkündür.

Unutulmamalıdır ki Milli mücadele Türk milliyetçiliğine dayanılarak kazanılmıştır. Türk milletinin milli birlik ve beraberlik içinde ortak gayeler etrafında bütünleşmesini sağlamıştır.

<< Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız vatan, bağrından çıktığımız Türk milleti ve birde milletler tarihinde bin bir facia ve ıstırap kaydeden tarih yapraklarından çıkardığımız neticelerdir. >> M. K. ATATÜRK

Türk genci Atatürk’ün fikirlerinden güç alarak Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacak ve yükseltecektir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu