Türklük

Ne Mutlu Türküm Diyene!

Bu milletin güvenini almış olmak elbette buna lâyık olmayı da gerektirir. Zira güven vermek önemlidir. Güven duymak önemlidir. Duyulan güveni boşa çıkarmamak daha da önemlidir. Ne var ki bugünler de adı ‘’ açılım ‘’ ile başlayan şimdilerde ise ‘’ eyalet sistemi ‘’ olarak devam eden, ‘’ bakalım daha neler çıkacak ‘’ ile merakla beklenen çatlak, tuhaf ama bize ait olmayan bir şarkı, adeta koro halinde üstelikte çok sesli olarak seslendirilmektedir. Açlık, adaletsizlik, ahlâksızlık ciddi bir şekilde temel değerlerimizi için için kemirirken, bakalım daha hangi melodileri, hangi kaideleri ile duyacağız? Oysa bir şeyi doğru yapmak niçin yanlış yapıldığını açıklamaktan daha az zaman alırdı. Sürekli ortaya mânâsız bir şeyler atarak istenilenle, mümkün olanı uzlaştırmaya çalışmak, böyle bir politika izlemek hakikaten toplumun bütün bireylerinin yararına olabilecek bir düzen yaratma çabası olmasa gerek .. Ya da gayeye giderken takip edecekleri zorunlu yolları bu olsa gerek ..

<< Her toplum lâyık olduğu yöneticiler tarafından yönetilir. >> (Hadis – i şerif)

Bir toplum kendisine yapılmak isteneni göremiyor, kötülüklere karşı tepki gösteremiyorsa hukuk, din, ahlâk, ilim ve sanat gibi değerlerini politikanın çatallı dilinden kurtarmak imkânı kalmamış demektir.

Hâlbuki her birimizin atalarımıza, tarihimize, kültürümüze, kendimize ve bizden sonra gelecek olan kuşaklara karşı sorumluluğumuz vardır. Tüm dünyanın barışına ve huzuruna saygı ile yaklaşırken elbette onlardan da (özellikle de komşularımızdan) aynı itinayı ve sevgiyi beklemeye hakkımız vardır. Bütün bunları duyumsayan bizlerin en başta vatanımızın ve milletimizin parçalanmamasına özen göstermesi ve ‘’ dünyadaki uygulamaları öyle ‘’ diye bize de dayatılanın bize uygun olmadığını görmemiz, sırf politikada başarı elde etme düşüncesi ile vatandaşlar arasında dil, din, mezhep ve renk ayrılıklarını sömürmeye çalışanları anlamamız gerekmektedir.

Burada Türk milletinden bahsedilmektedir. Türk milletinin ebediyetinden, mukaddesatından, geleceğinden .. Durum böyle iken vatandaşın neye göre, kime göre ‘’ evet ya da hayır ‘’ denilmesi istenmektedir?

Lütfen artık bu komedi daha fazla trajediye dönmeden bitsin! Zira Türk milletinin huzuru, kimsenin keyfinde, çıkarlarının ucunda, çeken kanlarının kıpırtısında değildir ve asla olmayacaktır!

Atatürk ‘’ Ne mutlu Türküm diyene! ‘’ veciz sözünü söylerken o günlerde yaşananların ve ülkenin yapısının farkında değil miydi? Nedir bu zenginliği uyandırmak yerine, farklılığı ayrıştırmak! Bir defa Türkiye’de mozaik yoktur. Milli kültür vardır. Türkiyelilik yoktur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Türkiye halkları yoktur, Türk Milleti vardır. Bu vatan ve bu devlet bölünmez bir bütündür. Bu vatan Türk vatanıdır. Bu ordu Türk ordusudur. Resmi ve milli dil Türkçedir. İstiklâl marşımız dillerden düşmeyecek, bayrağımız da onlar istese de istemese de ilelebet dalgalanacaktır! Unutmayalım ki kültürü ve manevi değerleri güçlü olmayan milletler medeniyetin bir parçası olamazlar.

Milli birlik ve bütünlüğümüze zarar verecek olanların gidebileceği hiçbir yer, kaçabileceği hiçbir delik yoktur! Kolay kazanılmadı ki, kolayca verilsin ..

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu