Türklük

Ziya Gökalp’dan Ali Kemal’e

Ziya Gökalp’dan Ali Kemal’e

Büyük yazar ve şair Ziya Gökalp Malta sürgününde iken Ali Kemal’in düşmanca yazılarından dolayı büyük şairimiz  Ziya Gökalp , ali kemal ve onun gibiler için kalemiyle çok sert bir cevap veriyor..

İşte o muhteşem şiir.

Ziya Gökalp’den ali kemale

Ben Türküm! diyorsun, sen Türk değilsin!
Ve İslamım! diyorsun, değilsin İslam!
Ben, ne ırkım için senden vesika,
Ne de dinim için istedim ilam!

Türklüğe çalıştım sırf zevkim için,
Ummadım bu işten asla mükafat!
Bu yüzden bin türlü felaket çektim,
Hiç bir an esefle demedim: Heyhat!

Hatta ben olsaydım: Kürd, Arap, Çerkes;
İlk gayem olurdu Türk milliyeti
Çünkü Türk kuvvetli olursa, mutlak,
Kurtarır her İslam olan milleti!

Türk olsam olmasam ben Türk dostuyum,
Türk olsan olmasan sen Türk düşmanı!
Çünkü benim gayem Türkü yaşatmak,
Seninki öldürmek her yaşatanı!

Türklük, hem mefkurem, hem de kanımdır:
Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!
Türklük hadimine ‘Türk değil! ‘ diyen
Soyca Türk olsa da ‘piçtir’, Türk değil!

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. <> M. Kemal Atatürk

  Türklük şuuru bizim en büyük kudretimiz, bizi zaferlere ve başarılara ulaştıracak en güçlü ilkemizdir. Düşmanlarımız bunu iyi bildikleri için yüzyıllardır bu şuurla uğraşmışlar, onu zayıflatmak için türlü türlü meseleler icat etmişlerdir. Tarih şuurumuzda derin uçurumlar açan bu uydurma meselelerin hesapsız kaynağı vardır.

  Asırlardır Türk’ün çanağını yaladıkları halde, bir türlü <> olamamış kapıkulu tayfası dönmelerdir. Bunlar; bir tarafta Türk’ün gölgesinde keyiflerine bakarken diğer tarafta Türklüğü ve Türklük şuurunu bulandırmak için ellerinden geleni arkalarına bırakmamışlardır.

  Hint’ten, Çin’den, Roma’dan, Yunan’dan akseden ve yüzyıllardan beri Türk tarihine yapacağını yapan hurafelerdir. Adam sendecilik, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, geç olsun güç olmasın, boş ver ilâ .. gibi herzeler ki her biri başka bir zihniyet alemini, her biri başka bir dünya ve tarih anlayışını aksettirir.

  Ülküsüz bir millet var olamaz. Türkçülük demek; Avrupalılaşmak demek değil, en başta, en ileride, en önde olma demektir. Ancak kendine güvenmeyen bir milletir ki, başkalarına uyma gereğini duyar. Başkalarına uyan bir millet ise ne şandan, ne şereften, ne hürriyetten ve ne de izzetinefisten bahsedebilir.

  Türkiye’de yaşayan ama Türklük şuuru eksik olan bazı kimseler eskiden beri kendilerini <> olarak takdim ederler. <> demek, hele Atatürk’ün <> vecizesini benimsemek onlara ölüm gibi gelir.

  <> M. Kemal Atatürk

  Türkiyeli kimliğinin amacı Türk’ü Anadolu’dan atmaktır. Bunun ilk aşaması ise Türk vatanını parçalamaktır. Zaten sömürgecilerin ezilen milletlere dayattığı kimlik meselesinin özü de budur. Önce bir batı kimliği öne sürülüp milli kimlik unutturulur, sonra da uydurma kimlikler yaratılarak milli kimlik parçalanır. Türkiyelilikte ısrar edenler bilmeliler ki, Türk kimliğinden arınmış Türkiyeliliğin Rizelilikten hiçbir farkı olmadığı gibi Avrupalılıktan da bir farkı olmayacağı ortadadır. Türkiyelilik, milletsizlik ve soysuzluğun karşılığıdır. Millet reddedildikten sonra seçilecek üst kimliğin hiçbir önemi yoktur. Üst kimlik olarak Türkiyeliliği seçmekle dünyayı seçmek arasında ne fark vardır.

  Milliyetsiz insanın vatanı da olmaz. Vatanı vatan yapan millettir. Türkiye’yi vatan yapan da Türk milletidir. Türk kimliğini reddettikten sonra ortada vatan diye bir şey de kalmaz.

  Kapsayıcı olan milli kimliktir. Yani Türk kimliğidir. Bölücü olan ise her türlü etnik ve ırkçı kimliktir. Bugün Türk milliyetçiliğine ırkçı diyenler aslında ırkçılığı savunmaktadır. Çünkü Türk kimliğine karşı öne sürülen tüm kimlikler kendilerini bir ırka dayandırırlar. Kendisini ırka değil, medeniyete dayandıran tek kimlik Türk kimliğidir.

  Kanunlarımıza göre Türk vatandaşı oldu halde Türklüğü kabul etmeyen, Cumhuriyet Türkiye’sini milleti ve ülkesi ile bölmek isteyen azınlık ırkçılığı güden Emperyalizm’in uşakları, arz – ı mevud’cular, Türkiye’yi bölme, parçalama siyaseti olan <> lafına bütün varlığımızla karşıyız. Türkiye’de Türkiye halkları yoktur. Yalnız ve ebedi büyük Türk Milleti vardır.

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

  Değerli paylaşımın için çok teşekkürler Vedat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu