Türk Edebiyatı

Türkçü Şair Abdi Beğ – Türk Şiiri

Türkçü Şair Abdi Beğ – Türk Şiiri

19. Yüzyılda, Abdi Beğ adlı bir şair tarafından yazılmıştır.
Abdi Beğ, 19. yy’da Mardin, Siirt, İçel, Denizli ve Sivas’ta merkez mutasarrıflığı; Musul, Tabzon ve Şebinkarahisar’da ağır ceza reisliği yapmıştır.
Aşağıdaki şiiri “Soy gayreti gütmeyenin canına yuh, var ise dinine imanına yuh” diyerek bitirmiş.

TÜRK

Kimdir acaba dahi eden eş’arına Türk’ün?
Nâhak yere hep hak veren ağyarıma Türk’ün?

Türklük ile fahr eyler iken hal-ı zamane,
Dahi eylemeye başladı efkârına Türk’ün!

Çingâne bile gayret-i cinsiyle mübâhî,
Lânet ana kim çalışa adbarına Türk’ün!

Türkçü Şair Abdi Beğ

Bigânelerin tarzına gittik, ne kazandık?
Bir taş mı koduk gûşe-i divarına Türk’ün?

Kim aldı acep kabza-i teshire bu mülkü?
Yoktur, dayanır savlet-i peykânına Türk’ün?

Türklüktür eden bizleri bu nimetle nâil,
Mevlâ bereket bahş ede hep varına Türk’ün!

Bu devleti biz sâye-i Türkî’de edindik,
Nusret vere Hak, halk-ı cihandarına Türk’ün!

Düşmana cefa, dosta vefa, Hakk’a temenna,
Şâyan-ı sezâ işte bu mişvârına Türk’ün!

Gayretkeş-i cins olmayanın canına yuuuh!
Var ise eğer dinine, imanına yuuuh!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu