Türklük

Terekeme Hikayeleri Şengülüm Şüngülüm Mengülüm

Terekeme hikayelerine devam ediyoruz. Bir önceki hikayemiz üç şehzade idi şimdide ” şengülüm şüngülüm mengülüm” hikayesi.

İşte Şengülüm Şüngülüm Mengülüm hikayesi :)

Biri varmış, biri yoğmuş, bir keçi varmış. Keçinin üç balası varmış. Birinin adı Şengülüm, birinin adı Şüngülüm, o birinin de adı Mengülüm.
Bu keçi her gün gedib meşede ve çölde otlayar, geri ğayıdanda buynuzunda ot, ağzında su, döşlerinde süd getirermiş. Astanada dayanıb ğapını döyermiş, Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm atıla-atıla, dingildeye-dingildeye ğapının dalına gelib soruşarmış:
-Kimdir?
-Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm!
Açın ğapını, men gelim!
Ağzımda su getirmişem,
Döşümde süd getirmişem,
Buynumuzda ot getirmişem.
Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm sevinib tez ğapını açarmış. Keçi içeri girib onların otunu, suyunu verermiş. Yediler, içirer, yatırdarmış. Sabah örüşe gedende yene de her gün üçünün üzünden öpüb tapşırarmış, Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, ğurd sizi aldadar, aparar yeyer, ha. Her kim ğapını döydü, men deyen sözleri eşidmemiş açmayın.
Günlerin bir günü Gurd özüne söz verdi ki, Şengülüm, Şüngülüm, Mengülümü yeyecem. Keçinin ğapısının ağzına geldi. Yavaş-yavaş ğapını döymeye başladı. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm dingildeye-dingildeye ğapının dalına gelib seslendiler:
-Kimdir?
Gurd dedi:
-Menem, Keçiyem, balalarım, açın ğapını.
Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm o saat bilirler ki, ğapını döyen anaları deyil, Gurddur, onlara kelek gelir. Gurd ne ğeder yalvardı, ğapını açmadılar. Gurd ğapını sındırmağ isteyirdi, bir de gördü ki, Keçi gelir. Gaçıb bir kolun dalına girdi. Orda gizlendi ki, görsün Keçi ğapını nece açır. O, biri terefden Keçi gelib ğapını döye-döye dedi:
-Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm!
Açın ğapını, men gelim!
Ağzımda su getirmişem,
Döşümde süd getirmişem,
Buynumuzda ot getirmişem.
Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm oynaya-oynaya gelib ğapını açdılar. Keçi içeri girdi. Hemişeki kimi onlara su, ot, süd verdi. Bir az ordan-burdan söhbet elediler. Balaları ğapını döyüldüyünü söylediler. Keçi dedi:
-O ğain Gurddur.
Sonra balaların üzünden öpüb getdi.
İndi size ğeber verim Gurddan. Keçinin sözlerini Gurd öyrenmişdi. Koldan çığıb bir az gözledi. Sonra yavaş-yavaş gedib ğapını döymeye başladı. Çepişler oynaya-oynaya ğapının dalına gelib soruşdular:
-Kimdir?
Gurd sesini Keçinin sesine oğşadıb dedi:
-Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm !
Açın ğapını, men gelim!
Ağzımda su getirmişem,
Döşümde süd getirmişem,
Buynumuzda ot getirmişem.
Balaları ele bilir ki, bunları çağıran analarıdır. Celd ğapını açdılar. Gurd o saat Mengülümü yedi, Şengülüm, Şüngülüm ğaçıb gizlendiler. Gurd çoğ ağtardı, onları tapmadı. Keçinin ğorğusundan ğaçıb getdi. Ele ki, Gurd getdi, Şengülüm, Şüngülüm gizlendikleri yerden çığıb ğapını bağladılar. Bir künce oturub ağlamağa başladılar. Ağşam düşdü. Keçi örüşden ğayıdıb ğapını ne ğeder döydü, ona cavab veren olmadı. Çepişler ele bildiler ki, yene de Gurddur. Ona göre cavab vermediler. Keçi geri çekilib ğapıya bir buynuz ilişdirdi. Dalbadal bir buynuz, iki buynuz Şengülümle Şüngülüm gördü ki, ğapını sındıracağ, gelib ğulağ verdiler, balaca deşikden bağdılar ki, analarıdır. Gapını açdılar. Keçi onlardan soruşdu:
-Bes, Mengülüm hanı?
Onlar başladılar ağlamağa. Ehvalatı analarına danışdılar. Keçi hirslenib dedi:
-Yağşı, Gurdla menimki ğalsın, siz ğapını bağlayın, evde oturun.
Beli, Keçi düşdü yolun ağzına. Az getdi, çoğ getdi, gelib bir damın üstüne çığdı. Ayağlarını yere döymeye başladı. İçeriden ses geldi:
-O kimdi, damın üste.
Tappır-tuppur döyür
Ayağın damın üste.
Keçi dedi:
-Balamı sen yemisen?
Tülkü dedi:
-Yoğ, men yememişem, get Gurddan soruş.
Keçi ordan demirçinin yanına gelib dedi:
-Demirçi ğardaş, menim buynuzlarımı ğılınc kimi iti ele, nize kimi şiş. Sene bir kasa ğaymağ, bir kasa da süd vereceyem.
Demirçi razı oldu. Bir azdan Keçinin buynuzları ğılıncdan da iti oldu. Keçi onun ğaymağını, südünü verdi. Keçi getdi çığdı Gurdun damının üstüne. Bu vağt ğurd da bir ğazan aş asmışdı, ocağın üste bişirirdi. Keçi damı döyende bunun aşının içine torpağ töküldü. Onda ğurd çağırdı:
-O kimdir damım üste,
Toz töker şamım üste?
Aşımı şor eyledi,
Gözümü kor eyledi?
Keçi cavab verdi:
-Menem, menem, canavar
Buynuzum ğoşa-ğoşa.
Balamı sen yemisen
Gel girek bir savaşa.
Gurd cavab verdi:
-Çoğ gözel, gel savaşa, ele men seni ağtarırdım.
Gurd sözünü tamam eledi. Dişlerini ğıçırtdi, istedi Keçini yesin. Keçi ona aman vermedi. Geri çekilib ireli geldi, ona ele bir buynuz vurdu ki, buynuzlar iki ğarış onun döşüne işledi. Gurd berkden ulayıb yere yığıldı. Keçi o saat onun ğarnını yırtıb Mengülümü çığartdı, bağrına basdı, gözlerinden öpdü. Gurd ğışğırıb dedi:
-Vay ğarnım, vay.
Keçi dedi:
-Mengülümü yemeyeydin!
Vay ğursağım demeyeydin!
Ğain Gurd öldü. Keçi balası Mengülümü götürüb eve yollandı. Şengülüm, Şüngülüm Mengülümü görende çoğ sevindiler. Onun üzünden-gözünden öpdüler, şadlığ elediler.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu