Türklük

Mohaç Meydan Muharebesi

29 Ağustos 1562 de, Tuna nehri kıyısındaki Mohaç kasabasının yanı başındaki geniş düzlükte, o zamanların en büyük iki ordusu amansız bir savaşa girmişti. Biri Türklerin öteki Macarların ordusu idi.

İkisi de Orta Asya’dan kopup gelmiş, biri Hazer Denizinin üstünden, öteki altından geçerek; biri Hıristiyanlık, öteki İslâmlık gibi iki ayrı dine canla başla sarılarak gelişip yerleşmişlerdi. Neden sonra birbirlerinden habersiz büyümüş ve kuvvetlenmiş bu iki varlık işte iki heybetli ordu ile karşı karşıya gelmiş bulunuyordu.

Türk ordusu iki saat içinde şahlanan atları ve şimşek çakan kılıçlarıyla Macar ordusunu darmadağın etmişti. Bir büyük devlet, daha az bir zaman içinde Avrupa haritasından silinip gitmişti. Tarihin en kesin sonuçlu meydan savaşlarından biri böylece en hızlı meydan savaşı da oluvermiş ve Kanunî Süleyman eski dünyanın en namlı ve başarılı serdarları arasına girmişti.
Süleyman, Avrupa’da fetihlere hız vereceği yıllarda, karşısında bir başka haşmetli rakip görmüştü. Bu, bütün Avrupa’da hüküm sürmek ve bütün bu kıtayı tahtının arkası yapmak isteyen Almanya İmparatoru Şarlken’di.
Macar Kralı Layoş’la anlaşmak, Avrupa içlerine ilerlemekte olan Türklerin yolunu kesmek kararındaydı.

Daha önceleri ordusunu yenip kendisini esir aldığı Fransa Kralı I. Fransuva onun bu maksatlarını bildiği için kendinin de kurtarılması ihtimalini hesaba katarak durumu Sultan Süleyman’a haber vermişti. Mektubunda << Beni kurtaracak tek ve büyük sefere çıkmış ve her defasında ülkesine memleketler katarak dönmesini başarmış Muhteşem Süleyman bu en şanlı seferine böyle heybetli ve insanca bir istekle başlamış.

1526 yılının 23 Nisanında İstanbul’dan yola çıkarken beraberinde yüzbin asker ve üçyüz top götürüyordu. Karşılaştığı Macarların yüzbinden fazla askeri fakat ancak yüz tane topları vardı. Asıl fark, Süleyman’ın harp dehasında ve ordusundaki akıncıların eşsiz cesaretinde idi. Büyük meydanın bir kenarı taşkın Tuna’nın yaygın sularıyla bir geniş bataklık haline gelmişti. Türk ordusu Macar ordusunu aman vermez bir hızla o bataklığa doğru sürükledi. Kralları piskoposları ve neferleri orada ve bir arada can verdiler.

Böylece 500 yıldan beri büyük devletlerarasında yer alan Macaristan ortadan kalktı. Osmanlı Devleti bir Orta Avrupa İmparatorluğu haline geldi. Avrupa Alman ve Osmanlı İmparatorlukları arasında ikiye bölünmüş oldu.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mohaç en büyük zaferlerimizden biridir ama ders kitapları harici nedense sözü edilmez. Hatta Fransız tarihçiler Ernest Lavisse ve Alfred Rambaud’a göre “Tarihte hiçbir savaş gösterilemez ki, Mohaç’ta olduğu gibi tek bir muharebe bütün bir ulusun geleceğini yüzyıllar boyunca ortadan kaldırsın..”

    Tarih konularına ilginin kaybolmaması dileğiyle.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu