Atilla’nın Roma’ya Yürüyüşü

İlk Hun Hükümdarı Teoman oğlu Mete, memleketi büyütmüş, halkını çoğaltmış ve İmparatorluğun temellerini atmıştı. Ne çare ki oğulları Çinlilerin hilelerine kapıldılar, sefahate dalıp istiklâllerini kaybettiler. Çinli boyunduruğundan kurtulan Hunlar yer yer devletler kurmaya yöneldilerse de parlamaları ile yenilmeleri bir oluyordu. Nihayet daha elverişli yerler aramaya çıktılar. Hür ve efendi yaşayabilmek için vatanlarını bile terke razı […]

Ankara Savaşı

607 yıl önce, bir sıcak yaz akşamıydı. Şimdiki çubuk Barajının yakınındaki bir Ankara düzlüğüne kurulmuş bir çadırda, iki şanlı Türk başbuğu karşılaşmışlardı. Birinin İç Asya’dan getirdiği filler, canlı tanklar gibi ötekinin çevik ve ürkek atlarını darmadağın etmiş; ötekinin savaş meydanında sürçen atı yardığı canlı çembere rağmen esir düşmesine sebep olmuştu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu

Konya’da kurulan Anadolu Selçuk İmparatorluğunun son çağlarında Batı Anadolu’da bir uç beyliği iken sonradan bağımsız bir devlet ve gitgide büyük bir imparatorluk olan bu varlığı, ilk kuran, devlete ve hanedana adını veren Osman Bey dir. Osman Bey’in, egemenliğini ilan ettiği 1299 yılından (diğer bir fikre göre bu yıl 1302) Fatih Sultan Mehmet’in Bizans’ı fethettiği 1453 […]

Bizansın Fethi

Osmanlılar, Rumeli’ye ayak bastıktan sonra, Bizans’ı iki yandan kuşatmış oluyorlardı. Bir uçtan Atina, bir uçtan Adana Osmanlıların olsun da Bizans ortada nasıl sipsivri kalsındı? Öte yandan Hazreti Muhammed İstanbul’u alacak askere Cenneti müjdelemişti. İnsanlığın timsali hilâlle (Ayla) Hıristiyanlığın sembolü salipten (Haçtan) birinin ötekine üstün oluşu, ancak, Bizans’ta, Ayasofya denilen kutsal yapı üstünde parıldamasına bağlı idi.

Mohaç Meydan Muharebesi

29 Ağustos 1562 de, Tuna nehri kıyısındaki Mohaç kasabasının yanı başındaki geniş düzlükte, o zamanların en büyük iki ordusu amansız bir savaşa girmişti. Biri Türklerin öteki Macarların ordusu idi. İkisi de Orta Asya’dan kopup gelmiş, biri Hazer Denizinin üstünden, öteki altından geçerek; biri Hıristiyanlık, öteki İslâmlık gibi iki ayrı dine canla başla sarılarak gelişip yerleşmişlerdi. […]

Cengiz İstilası

1206 yılına kadar Asya’da dağınık yaşayan Moğolları bir millet halinde toplayan, onları birleştirip sıkı bir disiplinle bir büyük devletin yenilmez tebaası haline koyan Cengiz, 1216 da Çine, sonra Türkistan’a akın etti. Ordusu canlı bir sele benziyordu. Geleceğinin duyulması ile gelip basması, alıp götürmesi bir oluyordu.