30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Onlar kaderlerine razı olup, bahtlarını başka bir yolda aramamışlardı. Yüzleri de huyları gibi değişmiş değildi. Arzuları her zaman güçlü, her zaman kalplerinin bütün kanını çeken, bütün fedakârlıkların az geldiği büyüklükte idi. Onlar unutma ve avunma aramazlardı.

İnandıkları eşsiz ve mukavemet edilmez bir güçtü. Mesafeler, zahmetler, imkânsızlıklar beslerdi. İçlerinin bütün istekleri yeni doğmuş bir aşk gibi şen idi. Yokluk bir bakıma vardı, bir bakıma yoktu. Yürekler onlarındı ve aşk en aydınlık gönülden bağlılıkla özlenirdi. Yürekler birlikte idi, birbiri için feda edilen ömürlerin bile az geleceğine inanılırdı. Orada her şey küçücük hesaplar ve düzenler dünyasından kurtulmuştu. Hakikat ciddi olarak vardı. Her ne olursa olsun bir dakika sonra ötede başka bir kalp, başka bir yüz, başka bir göz aranmazdı.

Okumaya devam et “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun”

Eski Türk Devletleri’nde Tuğ

Eski Türk Devletleri’nde Tuğ Türk hakan ve hanlarının bağımsızlığı ile konumlarını simgeliyor. Türkler, İslamiyet öncesinde ve sonrasında her daim tuğ kullanmışlardır. Bu tuğlar, süslü at kuyruğunun uzun bir sopaya veya mızrağa geçirilmesi, ucuna da altın yaldızlı bir top ya da ayça takılması ile hazırlanırmış. At kuyrukları titizlilikle seçilir ve uygun bir şekilde kesilip, temizlenip, ala boyanıp,taranıp, ak ve kara renkteki at kuyruklarından saçaklarla süslenirmiş. Yapımı meşakkatli bir iş olsa gerek. Okumaya devam et “Eski Türk Devletleri’nde Tuğ”

Tek Değer Türkçülük

Anlamını kaybetmiş bir zamanda kalan tek değer Türkçülük iken, siz yönsüz kahramanlığı seçtiniz. Siz Türk milletinin yalnız tarih yapraklarında kalmasını seçtiniz. Dönenler arasında durdunuz. Bir yabancı içinizde uyandı, aldandınız. Aldanmak bir maceradır ama sizinki umutsuzluktur. Umutsuzluğunuzu hayasızlığa vardırdınız, ondan kurtulmak için onu bir ilke yaptınız.Görmek istediğiniz tek sabaha uyandınız, ona dilediğiniz anlamı verdiniz. Hakiki macera nedir, bilir misiniz? Hakiki macera saniyenin onda biri kadar sürer. Okumaya devam et “Tek Değer Türkçülük”

Türkçü Şair Abdi Beğ – Türk Şiiri

Türkçü Şair Abdi Beğ – Türk Şiiri

19. Yüzyılda, Abdi Beğ adlı bir şair tarafından yazılmıştır.
Abdi Beğ, 19. yy’da Mardin, Siirt, İçel, Denizli ve Sivas’ta merkez mutasarrıflığı; Musul, Tabzon ve Şebinkarahisar’da ağır ceza reisliği yapmıştır.
Aşağıdaki şiiri “Soy gayreti gütmeyenin canına yuh, var ise dinine imanına yuh” diyerek bitirmiş.

TÜRK

Kimdir acaba dahi eden eş’arına Türk’ün?
Nâhak yere hep hak veren ağyarıma Türk’ün?

Türklük ile fahr eyler iken hal-ı zamane,
Dahi eylemeye başladı efkârına Türk’ün! Okumaya devam et “Türkçü Şair Abdi Beğ – Türk Şiiri”

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

Atatürk’ün 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in 2. yıldönümünde 1924 yılında Dumlupınar’da yaptığı konuşmadan alıntı paragraflar:

“Bilmeyen kalmamıştır ki: Ulusumuz, egemenliğini eline aldığı gün, en karanlık yoksulluğun, en derin uçurumun kıyısında idi. Bütün güçleri yıpranmış, bütün savunma araçları elinden alınmış, kutsal varlıkları saldırıya uğramış, pek acıklı bir durumda idi. Bütün bunları hiçe sayarak varlığını ve bağımsızlığını kurtarmaya karar verdi. Bu kararını başarıya ulaştırabilmek için kendine bir toplu davranış, bir belirli erek seçmesi gerekiyordu. Ulusun bütün varlığı ile, bütün inanıyla, canını dişine takarak o yolda birlikte yürümesi ve er geç başarıya ulaşması gerekti. İşte baylar o erek bu yerdi, burasıydı. Umulan ve istenen başarı, işte burada kazanılan zaferdi.”

Okumaya devam et “30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!”

Kıpçak Kızından

Kıpçak Kızından…

Atsız der ki: Türk duygusu her Türkçüye en tatlı Kımızdır; Türk ülküsü candan da aziz bayrağımızdır.

 

terekeme karapapak çay kıpça kızı