Etiket arşivi: Ürgüp Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz

Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz Hikayesi

Yıl 1943.
Genç Mustafa’nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi’ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey, çünkü özel sektör falan yok. Bizimki kütüphanede heyecanla okurları bekler; bir gün olur, beş gün olur, gelen giden yok.

Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır:

“Bakın kütüphane bomboş duruyor, gelin kitap okuyun.” Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz Hikayesi yazısına devam et