Kimsenin Kabul Etmediğini Biz Ederiz

Uluslararası sermaye ve finans çevrelerinin yeni sömürgeci usulleri ile ülkemizde ikame edilen bir olgu olarak, yabancı dille eğitim; hiçbir bağımsız ülkenin kendi topraklarında kabul edemeyeceği bir uygulamadır. Dünya üzerinde sömürgelikten kurtulmamış son derece sınırlı sayıda ülkede mevcut olan bu durum aynı zamanda bağımlılık ilişkilerinin ne kadar derinleştiğine de bir göstergedir. Yabancı dille eğitimde öğrencinin, öğrenme […]