Malazgirt Zaferi

1071 yılının 26 ağustosundayız. İç kargaşalıklara hızla son vererek Selçuk tahtına geçen Çağrı Bey oğlu Alparslan kendinden evvelki hükümdar amcası Tuğrul Beyin başladığı akınlara devam kararındadır. Böylece Urfa’yı ve Halep’i kuşatmasıyla ele geçirmesi bir olmuştur. Niyeti Mısır’ı zaptetmek, sonradan Yavuz Selim’in yaptığını yapmaktadır. Ne çare ki Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in büyük ordu topladığını ve Selçuklular […]

Türkçülük Hüseyin Nihal ATSIZ

Türkçülük Hüseyin Nihal ATSIZ Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk, sevgi, taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre, kelime, yerinde kullanılmıştır. Başka milletlerin Türk taraftarlığı ve Türk sevgisi bu kelime ile ifade olunamaz. Zaten başka milletlerin Türk”ü sevmesi de gerçekten bir sevgiye değil, geçici bir […]

Biz Türklere Özgü Davranışlar

Biz Türkler harika insanlarız.Her yaptığımız bize özgüdür. Her yerde Türk olduğumuzu sonuna kadar belli ederiz. Bizlerin günlük hayatta yaptığımız bize sıradan ama dışarıdan  bakan birine göre tuhaf gelebilecek davranışlarımız vardır. Örneğin:Çiğnediği sakızı daha sonra çiğnemek üzere kafasındaki tülbende yapıştıran bir Türk kadınından başkası değildir… Bulmacalardaki resimlere bıyık, sakal çizmek…

Türk Meselesi

<< Başlangıcında, Doğu – Batı ayrımından başlayıp, Hıristiyan – İslâm ayrımcılığıyla devam eden ve Batı’nın amansız ” barbalar ” sendromuyla taçlandırdığı ” Türk Meselesi ” konunun temelini oluşturmaktadır. Burada her ne kadar ” İslâm ” olgusu bir dini, kültürel ve ayrılık fenomeni olarak algılansa da, bu fenomen geçici bir vak’a fakat, Türk olgusu, asla geçici […]