Kelimeler Yarım Kaldı

Bazen tanıdığımız gündelik bir kelime öyle özel bir tavırla söylenir ki sanki anlamı duygu yüklü ve coşku dolu bir kelime oluverir ve bizde yarattığı etkiye şaşarız. Bu kelime bir söyleyiş farkıyla yeni bir evren bulur, öyle bir ruh derinliğine iner ki onların, canımızın ateşi üstünde eridiğini duyarız. Bazen de bize tanımadığımız bir cihanın hazinelerini sunar, […]

Sevgili Güzel İnsan

Sevgili Güzel İnsan  İnsanlar arası sıkı ve içten ilişkilerin iyi ve sağlam bir yaşam için zorunlu olduğu bilimsel bir hakikattir. Bir kimse için anlaşılmış olmak, anlayanca sevilmiş olmak demektir. Geçmiş yıllarda yayınlanmış pek çok bilimsel yapıt, sevgi dolu bir dokunuşun ya da yürekten bir gülüşün insanı iyileştirdiğini belirtiyor ve olumlu ilişkilerin insana fiziksel, psikolojik ve akılsal […]

Seviniz!

Seviniz Kendimiz olmadığımızda kendimizi sevmemiş, itina etmemiş ve kendimize kötülük etmiş oluruz. Gerçekten iç sesimizi dinlemek, içimizdeki derin duygulara kulak vermek, insan olarak var oluşumuzun temel ilkesi olan sevgiyi duyumsamaya zorunluyuz. ‘’ Her şey güçleşir, can sıkar, bırakıp da bir kimse kendi yaratılışını, kendine uymayanı işlerse. ‘’ (Aiskhylos)

Vuslat Vakti

Akşamlar gözlerden gönüllere süzülünce kuyruklu saatler sanki geçmiş bir zamanda durmuş ve mevsimler kalan iklimine gizlice bizi bağlamış, günümüzün ve gecemizin mahrem incelikleriyle göklerde bir parçasını görmek kadar nadir ve tesirli kâinat önümüze aşk ve haz için ne güzel bir gece sermiştir. Manalarla pırıl pırıl parlayan gecenin güzel kokusu, duyulan bir tat, hakikatlerinden ayrılmış denize […]

Adalet mi?

<< Sevgi ve kin adaletin yolunu şaşırmasına neden olur >> Pascal Yaşamda haksızlığa uğramamak bir şans işidir. Bununla birlikte kimseye haksızlık etmemek, hak yememek kişinin doğruluğudur. Ancak sevgi adaletsiz olabileceği gibi adalet de sevgisiz olabilir. Fakat en doğrusu itimattır, beklenen iyiliği yaratır. Elbette insanın manevi yanı bulunmasaydı hiçbir değerden ve elbette adaletten de söz edilemezdi. […]

Yüreğimize Dolan..

Yüreğimize dolanın, kâinatımız olduğunu kafiyelemek ne tatlıdır. Gözlerimiz parlayan bir sevinçle güler, varlığına minnettar olduğumuz, benliğimizde kökleşir, mevcudiyeti, maneviyatımıza tesir etmekten geri kalmaz. Adımlarımızı sevk ve idare eden kör, sağır, dilsiz kuvvetlerimiz dermansızdır şimdi ve hükmettiğimizi sandığımız hislere zincirlerle bağlı mahkumlar gibi mecbur olduğumuzu gün geçtikçe daha iyi anlarız. Ve içimizde boş karanlıklar içinde yanan […]