Sonsuz Mesafelerin Ebedi Sükutu

Ayrı olma duygusu, huzursuzluk, takatsizlik, içinde sevgi bulunmayan her eylemin geçici ve periyodik oluşu gibidir. Bizi derin acılara götürür ve sanki asıl beklediğimiz büyük bir aşkın vuslatından ibarettir. Bütün bu manaların hep beraber aynı kıvamı almaları, tatlarının bu seviyeye çıkmaları, ruhların bu sevgiyle yumuşaması, sözlerin bu derece tatlılaşması için bilinmez ne değerli tecrübelerin neticelenmesi gerekli […]

Sevgili Güzel İnsan

Sevgili Güzel İnsan  İnsanlar arası sıkı ve içten ilişkilerin iyi ve sağlam bir yaşam için zorunlu olduğu bilimsel bir hakikattir. Bir kimse için anlaşılmış olmak, anlayanca sevilmiş olmak demektir. Geçmiş yıllarda yayınlanmış pek çok bilimsel yapıt, sevgi dolu bir dokunuşun ya da yürekten bir gülüşün insanı iyileştirdiğini belirtiyor ve olumlu ilişkilerin insana fiziksel, psikolojik ve akılsal […]

Adalet mi?

<< Sevgi ve kin adaletin yolunu şaşırmasına neden olur >> Pascal Yaşamda haksızlığa uğramamak bir şans işidir. Bununla birlikte kimseye haksızlık etmemek, hak yememek kişinin doğruluğudur. Ancak sevgi adaletsiz olabileceği gibi adalet de sevgisiz olabilir. Fakat en doğrusu itimattır, beklenen iyiliği yaratır. Elbette insanın manevi yanı bulunmasaydı hiçbir değerden ve elbette adaletten de söz edilemezdi. […]

Özgürlük Sorumluluğu da Gerektirir

Tamamlanma ve yetkinleşme istemi olarak sevginin, yöneldiği varlık bakımından insanın kendisinden hemen sonra diğer birey ya da bireyler gelir. İnsan, sevginin yöneldiği varlık olarak en büyük ve en önemli yeri alır, çünkü sevgi değerlere açılmayı deyimler ve birey olarak insan da, bütün yüksek değerlerin taşıyıcısı ve gerçekleştiricisi durumundadır.

Cinsel Sevgi ve Aşkın Değer Açısından Anlamı

Ahlâki bir değer olmasından ötürü, sevgide özgürlük ve sorumluluğun temel oluşturduğu bilinince, sırf cinselliğe dayalı sevginin (aşkın) asıl sevgiden uzak bulunduğu kolaylıkla kabul edilecektir. Karşı cinsle birleşme isteğinden ibaret olan cinsel sevgi bireyin kişiliğini oluşturan özgün bir seçme ve kararlaştırma ile asla ilgili değildir.