Yeniden Yapılanma Yolu

” Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. ”  Aristo Eğitimin konusu insandır. Eğitime önem veren milletler, mutluluk, refah ve kalkınma için gereken en önemli yatırımı yapmış sayılırlar. İyi bir vatandaş ancak iyi bir eğitim sayesinde gerçekleşebilir. Milli eğitimin temeli kültürdür. Onsuz bir eğitim gerekli bilgileri tam anlamı ile hazmedemeyen bir yarı aydın zümresi üretmektedir. Aydın olmanın […]

Üniversite Mezunuyum Demek İçin Mi Okuyorsun?

Günümüzde artık insanlar şu sıfatı elde edebilmek için okuyor “üniversite mezunu”. Peki ya bu sıfatı elde etmek yeterli mi? Yani üniversite mezunu olmak yeterli mi? Kişiler sadece bu sıfatı elde etmek için okuyor. Çevrenizde vardır sırf üniversite bitirmek için okuyanlar. Hiç istemediği sevmediği bölümlerde okuyanlar…

ÖSS’de Çıkmış Sorular

Kimya ödevim için ÖSS’de çıkmış sorular gerekti. İnternette ararken şıp diye buldum saten bulunmayacak bir şey değil :D Benim gibi belkide sizlere yardımcı olacak 1999 ve 2009 yılları arası (bu 2 yıl dahil olmak üzere) ÖSS sınavlarında çıkmış soruları burada bulabilirsiniz. Sorulara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

İnsan Olmak Yolunda

İnsan Olmak Yolunda Atatürk’e göre ” Milletleri idare edenlerin vazifesi, hayatı mutlu kılmak hususunda milletlerine yol göstermektir. Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdur. Hayatta mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı ve huzuru için çalışmakla mümkündür. ” O karşılık beklemeksizin, insanlığın mutluluğuna hizmet edebilecek adam yetiştirmenin, en büyük zevk olduğunu söylüyor ve şöyle diyordu: […]

Kişilikli Bireyler

Kişilikli Bireyler Özgür düşüncenin bir toplumdaki eğitimle son derece yakın bağları vardır. Eğer aile içindeki eğitimle, okuldaki eğitimle, kültürün eğitimiyle özgür düşünce geliştirilebiliyorsa toplumda özgür düşünceli bireyler varolur. Aksine, bu alanlarda özgür düşünce engelleniyorsa, birey olarak insana değer verilmezse, o kültürde özgür düşünce gelişemez. Meselâ okuldaki sistemde, önceden belirlenmiş konuların, içeriklerin olması, bu konuların ve […]

Kimsenin Kabul Etmediğini Biz Ederiz

Uluslararası sermaye ve finans çevrelerinin yeni sömürgeci usulleri ile ülkemizde ikame edilen bir olgu olarak, yabancı dille eğitim; hiçbir bağımsız ülkenin kendi topraklarında kabul edemeyeceği bir uygulamadır. Dünya üzerinde sömürgelikten kurtulmamış son derece sınırlı sayıda ülkede mevcut olan bu durum aynı zamanda bağımlılık ilişkilerinin ne kadar derinleştiğine de bir göstergedir. Yabancı dille eğitimde öğrencinin, öğrenme […]