Demokrasi Bir Dünya Görüşü Değildir

Demokrasi Bir Dünya Görüşü Değildir

Bugün bütün dünyanın gözü önünde bir değil, birçok insanlık dramı yaşanmaktadır. Bu durum kimilerine göre baskıcı rejimlerin ardından, özlenen demokratik ve insan haklarına saygılı bir geleceğin sancıları, kimilerine göre de bir despotun başka bir despotla yer değiştirme gayretleridir.Günümüzde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan ve esasen çağdaş dünyaya uygun olmayan anlayışlar, demokratik bir ideal etrafında birleştirilemediğinden kişi ve grupları ” bölgesel güç ” için ” egemenliğin ” alınabilen ve satılabilen bir değeri haline getirmiş, böylece bölgeye istenilen istikrarın gelmesini engellemiştir. Demokrasi Bir Dünya Görüşü Değildir yazısına devam et

Canlıların sorun çözme teknikleri

Canlılar, nedense, sorunlarının çözümünü, başka bir canlıyı öldürmekte buluyor çoğu zaman. Bu hayvansal içgüdü, gelişmiş bir canlı olan insanda da var. Tarih öncesi çağlardan beri insanlar, paylaşamadıkları şeyler için birbirlerini ve diğer canlıları öldürmeyi çözüm olarak görmüşlerdir. İnsanın barıştan çok savaşa eğilimli olması da bunun bir sonucu olsa gerek. Eski masallarda bile insanların güvenliği, mitolojik üç başlı canavarın öldürülmesiyle mümkün olmuştur hep. Hiç kimse, soyunun son örneği olan bu yalnız canavarla empati kurmayı, onunla uzlaşmayı denememiştir. Canlıların sorun çözme teknikleri yazısına devam et