Yüreğimize Dolan..
Yüreğimize dolanın, kâinatımız olduğunu kafiyelemek ne tatlıdır. Gözlerimiz parlayan bir sevinçle güler, varlığına minnettar olduğumuz,...