Geri Gelen Mektup Hüseyin Nihal Atsız {Sözleri, Sesli Şiir}

Geri Gelen Mektup Hüseyin Nihal Atsız Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu? Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

Yüreğimize Dolan..

Yüreğimize dolanın, kâinatımız olduğunu kafiyelemek ne tatlıdır. Gözlerimiz parlayan bir sevinçle güler, varlığına minnettar olduğumuz, benliğimizde kökleşir, mevcudiyeti, maneviyatımıza tesir etmekten geri kalmaz. Adımlarımızı sevk ve idare eden kör, sağır, dilsiz kuvvetlerimiz dermansızdır şimdi ve hükmettiğimizi sandığımız hislere zincirlerle bağlı mahkumlar gibi mecbur olduğumuzu gün geçtikçe daha iyi anlarız. Ve içimizde boş karanlıklar içinde yanan […]

Özgürlük Sorumluluğu da Gerektirir

Tamamlanma ve yetkinleşme istemi olarak sevginin, yöneldiği varlık bakımından insanın kendisinden hemen sonra diğer birey ya da bireyler gelir. İnsan, sevginin yöneldiği varlık olarak en büyük ve en önemli yeri alır, çünkü sevgi değerlere açılmayı deyimler ve birey olarak insan da, bütün yüksek değerlerin taşıyıcısı ve gerçekleştiricisi durumundadır.

Cinsel Sevgi ve Aşkın Değer Açısından Anlamı

Ahlâki bir değer olmasından ötürü, sevgide özgürlük ve sorumluluğun temel oluşturduğu bilinince, sırf cinselliğe dayalı sevginin (aşkın) asıl sevgiden uzak bulunduğu kolaylıkla kabul edilecektir. Karşı cinsle birleşme isteğinden ibaret olan cinsel sevgi bireyin kişiliğini oluşturan özgün bir seçme ve kararlaştırma ile asla ilgili değildir.